MASTÖB Ankara Şube Olağan Genel Kurul Toplatısı

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Ankara Şubesi 

     Olağan Genel Kurul Toplantısı

Pandemi Nedeniyle yapılamayan olağan genel kurul toplantımız  29.05.2021 tarihi saat 12.00 de Tuna Caddesi Halk Sokak 18/3 Y.Şehir-Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.İlk Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı  05.06.2021 (Cumartesi saat 12.00 de) günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve Saatte aynı gündemle  yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1-Açılış Yoklama

2-Divan Kurulunun Oluşturulması

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

5-Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası

6-Derneğin üst kuruluş olan Federasyona üyeliğinin kabul edilmesi

7-Yönetim Kurulunun seçilmesi

8-Denetim Kurulunun Seçilmesi

9-Dilek Temenniler ve kapanış