MASTÖB Ankara Şube Olağan Genel Kurul Toplatısı

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Ankara Şubesi 

     Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimiz yönetim kurulu 29.03.2021 tarihinde toplanarak 13.04.2021 tarihi saat 14.00 de Tuna Caddesi Halk Sokak 18/3 Y.Şehir-Ankara adresinde aşağıdaki gündemle olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.İlk Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı  16.04.2020 (Cuma saat 14.00) günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve Saatte aynı gündemle  yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1-Açılış Yoklama

2-Divan Kurulunun Oluşturulması

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

5-Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası

6-Derneğin üst kuruluş olan Federasyona üyeliğinin kabul edilmesi

7-Yönetim Kurulunun seçilmesi

8-Denetim Kurulunun Seçilmesi

9-Dilek Temenniler ve kapanış