KAMİL GÖKSU KİMDİR ?

22 yaşında A.Ü.İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra Mali Müşavirlik Belgesini almıştır.İş hayatına1992-1998 Yıllarında Petrol ve İnşaat alanınlarında faaliyet göstererek başlamış ve daha sonra  Göksu Mali Müşavirlik Şirketini kurarak  Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Evli ve 3 Erkek  Çocuk babası olan Kamil Göksu, 2018 yılında şirket bünyesine Hukuk fakültesi mezunu olan oğlu ile Göksu Hukuk Danışmanlık firmasını mevcut şirket bünyesine katmıştır.

”Mesleki Alanlarında Uzman Ekibiyle?

Kurulacak şirketin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyet konusunun vergi karşısındaki konumunun belirlenmesi, yararlanılabilecek yasal vergi avantajlarının belirlenmesi, nasıl uygulanacaklarının planlanması, gelecek yıllarda şirket üzerindeki vergi yükünün hesaplanıp, vergi planlaması yapılarak vergi tasarrufunda bulunulması ve şirketin vergi yükünün yasalar çerçevesinde minimize edilmesi.

 • Vergi inceleme sürecinin yönetimi konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Hukuki açıdan vergi uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma, indirimden yararlanma veya dava açma alternatiflerinin muhtemel maliyet ve riskler analiz edilerek değerlendirmesi,
 • Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,
 • İhtilaf konularının yorumlanması ve analizi konuşunda danışmanlık hizmeti,
 • Vergi İdaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti,
 • “İhtirazi Kayıtla Beyan” yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti
 • Mükellefler adına kesilen vergi cezalarının, dava yoluyla veya idari başvuru yolları ile çözümleneceği noktasında karar vermenize yardımcı olarak, lehinize olan yolun seçilmesini sağlamaktayız. Vergi ihtilaflarının davaya konu olması halinde, uzman kadromuzla dosyanızı inceleyerek, tarh edilen vergi/cezada usul ve esas yönünden hukuka aykırı yerleri tespit edip, arşivimizde bulunan benzer konudaki emsal kararlar çerçevesinde dava danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yabancı yatırımcılar ile işbirliği ve ortak yatırım yapılması halinde, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması, kuruluş ve izinlerin anahtar teslim olarak üstlenilmesi.

Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye'de açacakları şubeler tescili, Şube açılması, Merkeze bağlı tali şube açılması, Ünvan - Faaliyet konusu ve adres değişikliği, Şube sermayesinin artırılması, Şube tasfiyesinde çalışılmaktadır.

Ana Sözleşme Hazırlanması ve Kuruluş İşlemleri

Kurulacak şirketin faaliyetlerine ve statüsüne en uygun olan şirket nevinin belirlenmesi ve optimal bir anasözleşme hazırlanması, kuruluş işlemlerinin yürütülüp, sonuçlandırılma

 • Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.
 • Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.
 • Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması.
 • İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi.
 • Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ile iş  ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerin bildirilmesi.
 • İşçi – işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması.
 • Sosyal sigorta, iş hukuku mevzuatı, toplu sözleşme ve sendika konularında şirketlere, işçi ve işveren sendikalarına, hukuk bürolarına danışmanlık yapılması.
 • İşyerinde iş  ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması.
 • İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması.
 • Şirketin taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması, asgari işçilik incelemelerinin yapılması ve yürütülmesi, SGK’dan ilişiksizlik belgelerinin alınması.
 • İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi.
 • İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık.
 • Sosyal Güvenlik ve İş  mevzuatı Kapsamındaki Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,
 • Toplu İşten Çıkarmalarda Danışmanlık,
 • Üst Düzey Yöneticiler ve Şirketler Arasındaki (rekabet etmeme, gizlilik, …) Koruyucu Anlaşmaların Hazırlanması ve Uygulama Sorunlarında Çözüm Ortaklığı
 • Deniz ve Basın İş Kanununa İlişkin Danışmanlık Hizmetleri Sunulması,
 • Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı
 • Göksu Hukuk Danışmanlık ve Mali Müşavirlik ofisinin İstanbul daki irtibat bürosuyla bünyesinde blunan birçok kurumsal firmalara Mali ve Hukuk Danışmanlık hıizmetleri vermektedir.

Uzun Yıllardır Spor Camiasında, İş Dünyasında ve STK lardaAktif olarak görev almıştır.

Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif yöneticilikleri Malatyasporun Efsane Başkanı Merhum Nurettin Soykanla Başlamıştır.

Ankara Malatyalılar Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği

Malatay Sivil Toplum Örgütleri Birliği Ankara Şube Başkanlığı

Doğanşehir Polat Derneği Kurucu Başkanlığı

Ankara Malatyalılar Federasyonu Kurucu Başkanlığı ve halen başkanlığı 

Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyeliği

Yeni malatyaspor Denetim Kurulu Başkanlığı